Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması
Sözleşmeli/protokollü sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan;2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-2/B Listesinde510.010 kod ile yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1,5 katını,tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir.Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için iseen fazla SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir. SUT eki EK- 1/C Listesinde yer alan istisnai sağlıkhizmetlerinde otelcilik hizmetleri için ayrıca ilave ücret uygulanmaz.

 

İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması?

Sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen ve SUT eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi” nde (EK-1/C) yer alanistisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT ekilistelerde yer alan işlem bedellerinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here