Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması
Sözleşmeli/protokollü sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan;2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-2/B Listesinde510.010 kod ile yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1,5 katını,tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir.Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için iseen fazla SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir. SUT eki EK- 1/C Listesinde yer alan istisnai sağlıkhizmetlerinde otelcilik hizmetleri için ayrıca ilave ücret uygulanmaz.

 

İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması?

Sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen ve SUT eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi” nde (EK-1/C) yer alanistisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT ekilistelerde yer alan işlem bedellerinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.