Trafik Kazaları ve SGK ödemeleri (SGK Dosyası 10)

Trafik Kazaları   Trafik Kazaları ve SGK ödemeleri Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğerbütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedaviningerektirdiği tüm sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olupolmadığına bakılmaksızın Kurum tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT)yer alan hükümler doğrultusunda karşılanır. Genel sağlık sigortalıları için trafik kazası geçirilen araç/araçlardan birtanesinin plaka bilgisi yeterli olup,...

Acil Sağlık Hizmetleri nelerdir (SGK Dosyası 9)

Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Uygulama Tebliği'nin katılım payı alınmayacak sağlıkhizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkinmaddelerine göre Kurumla sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmetsunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı,kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır. Ancak, acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespitedilen kişilerin tedavi giderleri SUT eki EK 2-B Listesi’...

Diyaliz ve Fizik Tedavi İşlemleri’nin SGK Kapsamı (SGK Dosyası 8)

Diyaliz Tedavisi Hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizive aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri bedelleri SUT'da belirtilen usulve esaslar dahilinde Kurumca karşılanmakta olup sağlık hizmeti sunucuları tarafındanherhangi bir ilave ücret talep edilemez. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemleri Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ilişkin sağlık raporlarının nasıl düzenleneceği ile resmi ve özel sağlık hizmeti...

SGK İlave ücret uygulaması (SGK Dosyası 7)

Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması Sözleşmeli/protokollü sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan;2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-2/B Listesinde510.010 kod ile yer alan "Standart yatak tarifesi" işlem bedelinin 1,5 katını,tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir.Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için iseen...

Kimlerden İlave Ücret Alınmaz? (SGK Dosyası 6)

Kimlerden İlave Ücret Alınmaz? Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilenkişiler ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerdenilave ücret alınamaz. a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında...

İlave Ücret Kurumdan Talep Edilebilir mi? (SGK Dosyası 5)

İlave Ücret Kurumdan Talep Edilebilir mi? İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık kurum/kuruluşlarınca Kurumdan talep edilemez.   İlave Ücret Konusunda Hastanın Sağlık Hizmet Sunucusu Tarafından Bilgilendirilmesi Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde,alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır.Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe...

İlave Ücret Olarak Değerlendirilmeyen Diğer İşlemler Nelerdir? (SGK Dosyası 4)

İlave Ücret Olarak Değerlendirilmeyen Diğer İşlemler Nelerdir? Sağlık uygulama tebliği eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerinbedellerine ilave olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ileSUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz. Kurumla sözleşmeli eczaneler, eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğerilacın fiyatı arasında oluşacak fark...

İlave Ücret Nedir? (SGK Dosyası 2)

İlave Ücret Nedir? Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları;SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir. Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç)öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri...

Muayene Katılım Payı nedir? (SGK Dosyası 1)

Muayene Katılım Payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar olarak tanımlanmaktadır. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Uygulama Tebliğinde düzenlenmiştir.

Nöbetçi Eczaneler listesi

Bu yazıda bazen mesai saatleri dışında ilaç temin etmek için ihtiyaç duyduğumuz nöbetçi eczaneler listesini hazırladık. Bunlardan birincisi E-Devlet sitesi. Bu sitede her geçen gün bir yeni belediye nöbetçi eczane bilgilerini paylaşıyor. öncelikle buraya bakmakta fayda var. https://www.turkiye.gov.tr/ Bir diğer site ise il bazında bütün nöbetçi eczane listelerini paylaşan aşağıdaki site mevcut. http://www.nobetcieczaneler.org/ Ankara ilindeki nöbetçi eczane listesi için...

Sosyal Medya

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0TakipçilerTakip Et

Mutlaka Okuyun